نمایش خبر : کارگاه آموزشی همکاران فرهنگی

کد خبر : 455تاریخ انتشار : 1395/02/23تعداد بازدید : 1543
کارگاه آموزشی همکاران فرهنگی
Teachers Work Shop

 بر اساس هماهنگیهای بعمل آمده توسط سرپرستی محترم مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات روز یکشنبه مورخه 95/2/19 ساعت 12 الی 14 در راستای رسیدن به انتظارات KHDA  و به منظور آشنایی بیشتر معلمان و دبیران در ایجاد و تقویت روحیه پرسشگری و تفکر انتقادی و خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان کارگاه آموزشی با حضور همه همکاران مجتمع توسط جناب آقای داروغه برگزار گردید و با توجه به تجربه و تخصص ایشان در تمام زمینه ها محتوای مطالب  ارائه شده در کلاس مورد توجه ویژه همه همکاران قرار گرفت و امید است این مطالب در شیوه تدریس و در کلاس مورد استفاده قرار گیرد .                                      
همه همکاران از تلاش و زحمات سرپرستی محترم مدارس جمهوری اسلامی ایران که زمینه برگزاری این کارگاه آموزشی را فراهم نمودند تشکر بعمل آوردند .  

Powered by: ChabokSoft