نمایش خبر : برگزاری مسابقات رایانه سال تحصیلی 95-94

کد خبر : 450تاریخ انتشار : 1395/02/23تعداد بازدید : 712
برگزاری مسابقات رایانه سال تحصیلی 95-94
Computer Competition among Students in the Academic Year 1394-1395

 مرحله سرپرستی بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده روز شنبه 95/2/11 با شرکت دانش آموزان منتخب مجتمع های آموزشی و با حضور داوران با میزبانی مجتمع آموزشی سلمان فارسی برگزار گردید .

در این مسابقه دانش آموزان به صورت فردی و گروهی در حضور داوران به توضیح و دفاع از آثار خود پرداختند و بر اساس ملاکهای تعیین شده توسط گروه داوران ارزیابی و در پایان ارزیابیها جمع بندی و با استخراج نفرات برتر نتیجه به سرپرستی مدارس جمهوری اسالمی ایران  اعلام گردید .

Powered by: ChabokSoft