نمایش خبر : مراسم صبحگاه مبارزه با دیابت

کد خبر : 449تاریخ انتشار : 1395/02/23تعداد بازدید : 777
مراسم صبحگاه مبارزه با دیابت
Morning Ceremony on Fighting Diabetes

 در تاریخ  9، 8 ، 95/2/7  در مراسم صبحگاه مجتمع آموزشی سلمان فارسی کمپین روشنگری غلبه بر دیابت در مقاطع  : ابتدایی  ، راهنمایی  و متوسطه  وSEN  بصورت جداگانه با هماهنگی مدیریت محترم مجتمع ، همکاری مربی بهداشت  و سرکارخانم ناجی آموزگار پایه دوم ابتدایی و شرکت کلیه پرسنل و دانش آموزان در محوطه  با انجام حرکات ورزشی و شعار پرخوری ، تنبلی ، چاقی ممنوع  و با هدف سلامت نگری و تشکیل سفیران سلامت در جامعه و خانواده برگزار گردید . و از دانش آموزان در پایان تست غربالگری گرفته شد .

Powered by: ChabokSoft