اعضای شوراهای دانش آموزی

 

مجتمع آموزشی سلمان فارسی

اسامی اعضای شوراهای دانش آموزی

سال تحصیلی 92-91

 

مقطع ابتدایی

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

سمت

 

1

علی اکبر زمانی

رییس

 

2

یوسف رضایی

نایب رییس

 

3

امیرعباس محمدی

منشی

 

4

عادل نارش

عضو

 

5

محمد بذرافشان

عضو

 

6

میکاییل موسوی

عضو

 

7

محمدیوسف یوسفی

عضو

 

8

سیدحبیب حکیمی

عضو

 

9

فؤاد خنجی

عضو

 

مقطع راهنمایی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

احمد غفوری

رییس

2

محمد افراشته

نایب رییس

3

حامد نقی زاده

منشی

4

عبدالله گماشته

عضو

5

عقیل بهمنی

عضو

6

اشکان بشیری

عضو

7

راشد پیربخش

عضو

مقطع متوسطه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی حاتمی

رییس

2

راشد غفوری

نایب رییس

3

امیرحسام نجفی

منشی

4

کمال ابراهیمی

عضو

5

سهند صالحی

عضو

6

بهنام شکاری

عضو

7

سلمان فیوجی

عضو

       

 

 

Powered by: ChabokSoft