مشاوره

والدین گرامی می توانید فایل کتاب من نوجوانم را از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید. 

من نوجوانم

============================================================

انتظارات نوجوانان از والدين

خانواده از عوامل مهم در رشد اجتماعي وجامعه پذيري نواجوانان است .خانواده عامل اصلي انتقال ارزش ها،دانش ، نگرش ها ونقش ها از نسلي به نسل ديگر است .خانواده ها از طريق گفتار والگو ها شخصيت نوجوان را شکل مي دهند وروشهاي فکري وعملي را به آنها القاء مي کنند .در اين قسمت مجموعهاي از انتظارات نوجوانان از خانوادها تقديم اولياي محترم مي گردد باشد که ان شاء ا... در بهبود روابط بين آنها موثر افتد.

1-   نوجوانان توقع دارند والدين با آنها مثل آدم هاي بالغ رفتار کنند نه مثل بچه ها: يکي از اهداف تمام نوجوانان پذيرفته شدن به عنوان بزرگسالي مستقل است نوجوانان تمايل دارند در عين اينکه مستقل مي شوند هم چنان به خانواده خود متصل باقي بمانند وضمن ادامه ارتباط ،محبت واعتماد ، روابطي متفاوت با والدين برقرار نمايند .نوجوانان براي کسب آزادي به والدين خود فشار مي آورند اما شايسته است که والدين تدريجا به آنها آزادي واستقلال اعطا نمايند تا احساس مسئووليت آنها رشد کند .دادن آزاديهاي زياد پيش از موقع با عث مي شود تا نوجوانان تصور کنند والدين شان آنها را به حال خود رها کرده اند وتوجهي به آنها ندارند.نوجواناني که ناگهان به آزادي دست مي يابند دچار نگراني مي شوند يکي از مهم ترين روشهايي که بايد مد نظر باشد حفظ تعادل ميان استقلال ونياز آنها به ادامه ارتباط با خانواده است.

2-   والدين ايمان داشته باشند که ما رفتار درستي خواهيم داشت: والديني که به نوجوانان خود اعتماد ندارند وبه چشم خطار کار به فرزندان خود نگاه مي کنند معمولا بيشتر از سايرين نااميد مي شوند برخي از والدين به سختي مي توانند به نوجوانان خود اعتماد کنند ، آنها احساس گناه، اضطراب و ترس خود را به نوجوان فرافکني مي کنند وبيشتر نگران مشکلاتي هستند که خود در جريان رشد با آن درگير بودند.

3-   همانطور که هستيم ما رادوست داشته باشندو به ما عشق بورزند:همه نوجوانان دوست دارند به رغم خطاهاي آنان ، والدين آنها را دوست بدارند وتاييد کنند  آنها دوست ندارند که تصور کنند تاييد والدين منوط به آن است که بي نقص باشند .يادمان نرود که هيچ نوجواني در فضاي آکنده از انتقاد وعدم تاييد دايم رشد نخواهد کرد در عين حال وضعيت مطلوب براي رشد نوجوان  آن است که هم از پذيرش وهم از کنترل مناسب ومنطقي والدين برخوردار باشند.

4-   بتوانيم با والدين گفتگو کنيم: بسياري از مشکلات نوجوانان با والدين حل مي شد اگر طرفين قادر بودند با يکديگر ارتباط برقرار کنند .معمولا والدين شکايت مي کنند که فرزندان هيچگاه به حرف آنها گوش نمي دهند ونوجوانان هم گله دارند که والدين به جاي گفتگو براي آنها سخنراني ويا موعظه مي کنند .هنگامي که والدين به عقايد نوجوان احترام مي گذارند کشمکش ها کاهش مي يابد .برخي از والدين به نوجوانان امکان بيان احساس ونظرات خود را نمي دهند در نتيجه رنجش وتنش بين آنها افزايش مي يابد.

5-   حرف هاي مارا بشنوند وسعي کنند به ما توجه کنند: نوجوانان دوست دارند والدين به آنها توجه کرده وبه کارهاي آنها علاقه نشان دهند ودر صورت لزوم از حمايت روحي وعاطفي آنها برخوردار باشند .نوجوانان خصوصا از والديني مي رنجند که براي فرزند شان وقت ندارند ويا در لحظاتي که به آنها نياز دارند در کنارشان نيستند.

6-   مارا راهنمايي کنند: يکي از نکات مهم در دوره نوجواني سبک والد گري والدين است . همه نوجوانان به راهنمايي وانضباط نياز دارند اما برخي از سبک هاي والدگري از ديگران موثرترند .توجيه واستدلال والدين باعث مي شود تا نوجوانان ارزش هاي والدين را دروني کنند .گفتگو با نوجوانان رايج ترين روش انضباطي مورد استفاده است وبهترين روش نيز به حساب مي آيد .موفق ترين والدين ونوجوانان در حل تعارض افرادي هستند که به احترام وتبادل متقابل پاي بند هستند وبه نيازهاي همديگر اهميت مي دهند وبه تبادل عقايد واطلاعات   مي پردازند .کاربرد روش تنبيهي وخصمانه با افزايش تخاصم وبزهکاري نوجوانان همبسته است وسبب تاخير در رشد هيجاني ،اجتماعي وعقلي نوجوانان مي گردد.شرايط بهينه در منزل زماني است که والدين در عين اينکه مسئووليت پذيري ،تصميم گيري واستقلال نوجوانان را تشويق مي کنند همزمان قدرت خود را به شکل سالم اعمال کرده وبه راهنمايي نوجوانان مي پردازند در چنين فضايي احترام ،تفاهم وپذيرش حاکم بوده ومحبت وعدالت وهمساني روشهاي انضباطي به شکل گيري رفتارهاي درست مي انجامد .برخي از مطالعات نشان داده است نوجواناني که والدين آنها پذيرا، گرم وعاطفي ،جدي ودموکراتيک هستند نمرات درسي بالاتري مي گيرند واضطراب وافسردگي کمتري دارند .روشهاي تربيتي ناهمسان وبي ثبات تاثير منفي برروي نوجوانان مي گذارد وفقدان مرزهاي مشخص ورهنمودهاي روشن باعث سردرگمي نوجوانان شده واحساس ناامني آنها را تشديد مي کند وزمينه ساز طغيان نوجوانان عليه والدين مي گردد.

نتيجه گيري : مهم ترين نقشي که والدين مي توانند در زندگي فرزندان خود داشته باشند خلق فضايي شاد در خانه براي پرورش آنهاست سازگارترين نوجوانان کساني هستند که در خانواده هاي شاد وپرمهر که در آن والدين وفرزندان اوقات لذت بخشي را با يکديگر مي گذرانند زندگي مي کنند .چنين فضايي سبب مي شود که نوجوان در خانه بودن را دوست داشته باشد ونيازهاي روحي ورواني آنها به شکل مطلوب ارضاء گردد که اين امر به نوبه ي خود در پيشگيري از گرايش به کانونهاي ناسالم بسيار موثر است.

................................................................................................................................

 

با صفحه کلید زندگی کار کنید

 

 

 

 

«داشتن‌ها» همیشه به انسان کمک نمی‌کنند؛ گاه این نداشتن‌هاست که موجب خلق آثار می‌شوند
«
آ» : «آرامش» وقتی به سراغت می‌آید که «تلاش» کرده باشی.

«
ا» : «اعتماد به ‌نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه!

«
ب» : برای «بهتر» شدن زندگی‌ات، «بهتر» فکر کن!

«
پ» : چرک‌نویس‌های زندگی‌ات گاهی به «پاک‌نویس» احتیاج دارند!

«
ت» : «تفاهم»، درک کردن نیازهای طرف مقابل است نه دانستن نیازهای خود!

«
ث» : «ثابت‌قدم بودن»، یکی از راه‌های «موفقیت» است.

«
ج» : «جرأت» با داشتن «ترس» به‌وجود می‌آید.

«
چ» : «چگونگی برخورد با مشکلات و ناکامی‌ها» مهم است، نه خود مشکلات و ناکامی‌ها!

«
ح» : «حاصل» هر زحمتی، رحمت است؛ مطمئن باش!

«
خ» : «خداوند» دنیا را به تو نشان ‌می‌دهد؛ تو خودت را به خداوند نشان بده!

«
د» : «داشتن‌ها» همیشه به انسان کمک نمی‌کنند؛ گاه این نداشتن‌هاست که موجب خلق آثار می‌شوند.

«
ذ» : «ذره‌ ذره‌ی» زندگی‌ات را شکرگزار باش!

«
ر» : «رهاشدن» از درد، ابتدای پذیرفتن درد است.

«
ز» : «زشت یا زیبا»؛ این بستگی به نگاه تو دارد.

«
ژ» : «ژولیدگی و آشفتگی ظاهری» می‌تواند دلیلی بر ژولیدگی و آشفتگی درونی نیز باشد؛ از پایه شروع کن تا به اصل برسی.

«
س» : «سلامتی»، ثروتی‌ست که ثروت‌های دیگر را جذب می‌کند.

«
ش» : «شکرگزاری» یعنی رسیدن به «شادکامی .

«
ص» : «صادقانه» زندگی کن؛ صادقانه جواب بگیر.

«
ض» : جلوی ضرر را از هر جا بگیری، منفعت است.

«
ط» : «طاقت‌داشتن» در برابر سختی‌ها یعنی روزه داشتن تا هنگام افطار (سختی‌ها می‌روند و جسم و روح پیروز می‌شوند.)

«
ظ» : «ظاهر» و باطن اگر به هم نزدیک شوند، آینه می‌شوی!

«
ع» : «عشق» به زندگی‌ست نه عادت به زندگی.

«
غ» : «غصه ‌خوردن» همچون سبزی نشسته است؛ غصه‌ها را بشور!

«
ف» : «فاتح» فردای خود شدن، «امروز» را می‌طلبد.

«
ق» : «قدرت» در دیدن معایب نیست؛ در گفتن محاسن است.

«
ک» : «کمک کردن» به دیگران در حقیقت، یک نوع کنترل دردهای خودمان نیز هست.

«
گ» : «گاهی» شعری زمزمه کن، عکس بگیر، مهمان دعوت کن، یادداشتی بنویس، گاهی از گله و غصه دوری کن؛ ضرر نمی‌کنی!

«
ل» : «لحظه‌های» قشنگ زندگی‌ات را تکرار کن!

«
م» : «محبت» هم‌چون مادر، منتظر دعوت نمی‌ماند.

«
ن» : «ناامیدی» از ندانستن است!

«
و» : «وفای‌ به‌ عهد» اولین نشانه برای اعتماد دو قلب است.

«
ه» : «هدیه‌ی» خداوند به انسان، «عقل» اوست.

«
ی» : «یاور» همیشه همراه، موبایل نیست؛ خداوند است!

 

 

 

 

 

  

                                                              مشاور محترم مجتمع 

Powered by: ChabokSoft