نتایج مسابقه علمی مقطع متوسطه

 

نتایج مسابقات علمی مقطع متوسطه مرحله سرپرستی  فروردین ماه 89

پسران

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

مجتمع

 

کلاس اول

1.سجاد قائمی فر

نفر اول

توحید

2.امین حسین راد

نفر دوم

سلمان

3.سامان معتمدی

نفر سوم

آداب

 

دوم انسانی

1.سید خالد آثمی

نفر اول

سلمان

2.وحید اکبری

نفر دوم

شارجه

3. محمد دوزنده

نفر سوم

شارجه

 

دوم تجربی

1. احمد انصاری قشمی

نفر اول

شارجه

2.قاسم خرم

نفر دوم

شارجه

3.عبدالقیوم رحمانی

نفر سوم

شارجه

 

دوم ریاضی

1. محمد باقر پارسی

نفر اول

توحید

2.سینا صفی شلمزاری

نفر دوم

توحید

3. عادل انصاری

نفر سوم

سلمان

 

سوم انسانی

1. عارف ماندگاری

نفر اول

ابوظبی

2. سالم منیراحمد

نفر دوم

ابوظبی

3. فرید معرفاوی

نفر سوم

سلمان

 

سوم تجربی

1. محمد علی فراز

نفر اول

توحید

2. امیر محمد مجتبایی زاده

نفر دوم

توحید

3. اردشیر کهندل

نفر سوم

توحید

 

سوم ریاضی

1.محمد صلاحی نژاد

نفر اول

توحید

2. سپهر صحرائیان

نفر دوم

توحید

3. امید جلیلی

نفر سوم

توحید

 

نتایج مسابقات علمی مقطع متوسطه مرحله سرپرستی  فروردین ماه 89

دختران

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

مجتمع

 

کلاس اول

1. سیده الهام حسینی

نفر اول

توحید

2. سحر گلچین فر

نفر دوم

آداب

3. درنا هدایت

نفر سوم مشترک

آداب

4. راضیه پورافشاری

نفر سوم مشترک

توحید

 

دوم انسانی

1. فاطمه ذاکری

نفر اول

شارجه

2. زینب جمال الدین

نفر دوم

ابوظبی

3.فرنوش رضایی

نفر سوم

خدیجه

 

دوم تجربی

1.الهه قاسمی نژاد

نفر اول

شارجه

2. نجمه گوهری

نفر دوم

شارجه

3.حنانه چاه

نفر سوم

شارجه

 

دوم ریاضی

1. حانیه محمد علیزاده

نفر اول

توحید

2. سمیرا جورابچیان

نفر دوم

توحید

3. کیمیا حاجی عمو عصار

نفر سوم

آداب

 

سوم انسانی

1. ایاد روژف جمال الدین

نفر اول

ابوظبی

2. سوده حرمی

نفر دوم

شارجه

3. زینب جواد پور

نفر سوم

خدیجه

 

سوم تجربی

1. پریسا پارسا

نفر اول

توحید

2. عفاف دژن

نفر دوم

شارجه

3. مها ساکی

نفر سوم

شارجه

 

سوم ریاضی

1. پریسا فرخ

نفر اول

توحید

2. سرور هدیه زاده

نفر دوم

توحید

3. مانا نامور

نفر سوم

آداب

 

Powered by: ChabokSoft