فعالیت های آموزشی

 

گزارش فعالیت های آموزشی دوره ابتدایی مجتمع آموزشی سلمان فارسی

سه ماه (مهر،آبان،آذر) سال تحصیلی 89-88

 

اهم فعالیتها:

 

1.    برگزاری مراسم بازگشایی مدرسه با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید، سخنرانی مسئولین، میان برنامه و اجرای سرود ...

2.    تنظیم و برنامه ریزی و تدوین برنامه کلاسی با همکاری آموزگاران و همکاران مقطع .

3.    تهیه و توزیع کتابهای درسی دانش آموزان .

4.    برگزاری دو جلسه شورای آموزگاران و انتخاب نماینده آموزگاران.

5.    تهیه و خرید جوایز دانش آموزان جهت تقدیر به صورت فردی و گروهی .

6.    تهیه فرمهای مورد نیاز برای صدور تشویق دانش آموزان ، حضور و غیاب و ...

7.    بهره گیری از سیستم اتوماسیون آموزشگاه برای تهیه گزارشات، ثبت غایبین و ...

8.    برنامه ریزی جهت آموزش زبان انگلیسی و گنجاندن آن در برنامه کلاسی دانش آموزان .

9.    برنامه ریزی جهت تعیین پایه آموزگاران دوره ابتدایی.

10.. تنظیم برنامه سالانه آموزشگاه .

11. برنامه ریزی جهت حضور دانش اموزان برای حضور در کتابخانه، سالن سمعی بصری و ...

12. برگزاری دومین جلسه شورای آموزگاران و بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت دانش آموزان خاص .

13.تشکیل جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور همکاران دوره ابتدایی و بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی تعامل و همکاری آموزگاران و اولیا دانش آموزان .

14.هماهنگی و برنامه ریزی جهت حضور دانش آموزان در اتاق بهداشت جهت بررسی وضعیت جسمی (قد، وزن، سلامت عمومی، معاینه چشم، و ...

15. برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات مستمر ماهانه از نیمه اول مهرماه.

 

16. برگزاری شورای آموزگاران جهت چگونگی برخورد و تعامل با دانش آموزان ضعیف به لحاظ درسی .

17. تهیه و تدوین مجموعه مطالب درسی در قالب سوالات جامع از کلیه مطالب خوانده شده جهت آمادگی و پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در ایام تعطیلات عید قربان و عید وطنی .

18.برگزاری آزمون در کلیه پایه های تحصیلی مقطع ابتدایی بعد از تعطیلات عید قربان و تصحیح توسط همکاران و ارائه باز خود به دانش آموزان و اولیاء.

19. صدور کارنامه مستمر دو ماهه مهر و آبان برای دانش آموزان به صورت سیستمی در نیمه اول آذر ماه و ارائه به دانش آموزان و خانواده ها.

20. شناسایی دانش اموزان ضعیف و برنامه ریزی جهت رفع اشکالات آنها توسط همکاران مقطع .

21. جمع بندی و انتخاب همکاران جهت حضور در گروههای آموزشی به عنوان نماینده مقطغ در هر پایه .

22. تدوین برنامه امتحانات نوبت اول دانش آموزان .

 

 

گزارش كار سه ماهه اول مقطع راهنمايي مجتمع آموزشي سلمان فارسي سال تحصيلي 89-88

 

 

1-   تشكيل ستاد ثبت نام و ثبت نام از دانش آموزان تا پايان شهريور ماه با تهيه فرمهاي مشخصات فردي و انضباطي به صورت هماهنگ در سه مقطع كه مي بايست دانش آموزان و اولياء آنان هنگام ثبت نام آنها را تكميل و امضاء نمايند.

2-   برگزاري امتحانات شهريور ماه و اعلام نتايج آن و دادن برنامه امتحانات به غايبين موجه و برگزاري امتحانات آنان.

3-  مشاوره با دانش آموزانيكه در سال گذشته داراي مشكلات اخلاقي و درسي بوده اند در هنگام ثبت نام براي آگاهي دادن و رفع مشكلات آنان.

4-   توزيع كتب درسي بين دانش آموزان ثبت نام شده.

5-   سازماندهي دانش آموزان ثبت نام شده در پنج كلاس با توجه به آمارو معدل و انضباط سال قبل آنان جهت همگون سازي كلاسها.

6-  اعلام برنامه هفتگي به دانش آموزان و شروع كلاسهاي درس و تهيه كار برگ دبير و تحويل به آنان جهت ثبت فعاليتهاي دانش آموزان در كلاس.

7-   انتخاب نماينده كلاسها و مسئولين انضباطي و بهداشتي از بين دانش آموزان با راي مخفي .

8-   تنظيم برنامه شوراي دبيران و تشكيل جلسات طبق برنامه زمانبندي .

9-   تشكيل مجمع عمومي انجمن اولياءو مربيان و انتخابات انجمن.

10- تشكيل ستادهاي مسابقات علمي و المپيادها.

11- بر گزاري انتخابات شوراهاي دانش آموزي.

12-همكاري با مربي پرورشي در بر گزاري مراسم اعياد و وفيات و ايام ا...

13-تنظيم كارنامه مستمر مهروآبان و ارسال براي اولياء .

14-كنترل مسا يل بهداشتي ، اعم از نظافت بدن ،لباس و محيط .

15-ترغيب دانش آموزان به شركت در مسابقات فرهنگي – هنري ، علمي . همچنين ثبت نام از داوطلبين شر كت در مسابقات .

16-تهيه و تنظيم بر نامه امتحا نات نوبت اول و اعلام آن به دانش آموزان و بر گزاري امتحانات به نحو مطلوب .

17-تشكيل كلاسهاي جبراني و تقويتي در ساعات بعد از امتحان براي بعضي از دروس

18-بر گزاري مسابقات فرهنگي – هنري ،علمي با توجه به برنامه زمانبندي ارسال شده از سر پرستي .

19-اجراي طرح تشويقي در سطح مجتمع و قرار دادن كارتهاي امتياز در اختيار دبيران.

20-.انجام امور جاري و روز مره آموزشگاه اعم از اجراي مراسم آغازين –نماز جماعت –پاسخ گويي به ارباب رجوع –پيگيري غيبت دانش آموزان و پاسخ به مكاتبات.

 

گزارش فعالیت های آموزشی دوره متوسطه مجتمع آموزشی سلمان فارسی

سه ماه (مهر،آبان،آذر) سال تحصیلی 89-88

 

 

1.تشکیل ستاد ثبت نام و ثبت نام دانش آموزان توسط فرمهای خاص انضباطی و اخلاقی و یکدست در سه مقطع.

2.تشکیل کلاسها و کلاسبندی کلاسهای هم پایه توسط معاونین با در نظر گرفتن اطلاعات فردی و درسی و اخلاقی.

3.مرتب سازی و محیا کردن فضای مناسب فیزیکی کلاسهای درس.

4.     نوشتن و تدوین برنامه درسی برای مقطع متوسطه، کاردانش و پیش دانشگاهی.

5.     تشکیل اولین جلسه شورای دبیران و آموزگاران و اعلام برنامه تدریس هفتگی دبیران و انتخاب نماینده دبیران.

6.      برگزاری مراسم ویژه بازگشایی مدرسه و گرامیداشت هفته دفاع مقدس.

7.     جلسه با همکاران جهت برنامه ریزی و تعیین سرگروههای آموزشی مجتمع و اعلام به سرپرستی

8.  پوشش کلاسهای بدون معلم و تغییر برنامه درسی همکاران حاضر جهت انجام امور مربوطه به همکارانی که هنوز اعزام نگردیده اند.

9.     اعلام کلیه فعالیتهای آموزشی به دانش آموزان و همکاران و تنظیم دیدار با اولیا.

10.تشکیل کلاسهای اضافی برای دانش آموزانی که در بعضی از دروس بدون دبیر مانده بودند.

11.انتخاب نماینده کلاسها جهت انجام امور غیبت و پیگیری مسایل مربوط به کلاس .

12. برگزاری جلسه انتظامات مدرسه و تعیین انتظامات سرویس ها و آموزش ایشان جهت انجام امور به نحو احسنت

13. ایجاد کارگاههای کاردانش از اواسط تیرماه تا پایان شهریور ماه و تجهیز این کارگاه تا پایان مهرماه.

14. تکمیل و تحویل کلیه وسایل کارگاههای کاردانش به دانش آموزان و دبیران محترم.

15. تنظیم قرارداد ارزشیابی طی برگزاری جلسه ای با همکاران و امضاء این قرارداد.

 

16.     افتتاحیه نماز جماعت در نماز خانه به همکاری دیگر عزیزان و مقاطع.

17. برگزاری امتحانات مستمرماهانه و درخواست نمره جهت ارجاء و اعلام به اولیاء محترم.

18. ثبت نمرات در سیستم اتوماسیون اداری مدرسه و اعلام نمرات به دانش آموزان .

19. تشکیل جلسه دیدار با اولیاء و دادن اولین نمرات مستمر به ایشان و توضیحات لازم.

20. پیگیری غیبت دانش آموزان و گزارش به ولی ایشان.

21. بررسی نهایی دانش آموزان ثبت نام شده و درج در لیست کلاسی .

22. تشکیل دومین جلسه شورای دبیران ، صحبت و تبادل نظر در خصوص نیاز سنجی آموزشی .

23. تشکیل جلسه ستاد برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی .

24.دعوت از اولباء دانش آموزان طی دعوتنامه رسمی و ارسال توسط دانش آموزان به اولیاء محترمشان جهت تشکیل جلسه عمومی و انتخابات انجمن اولیاء مربیان .

25. تهیه و تنظیم برنامه سالانه مقطع و اعلام به مدیریت محترم جهت تنظیم برنامه سالانه آموزشگاه .

26.    جلسه جهت تشکیل ستاد برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری .

27. انجام مراسم خاص روز دانش آموز و تهیه هدیه برای دانش آموزان و عودت به ایشان در روز مذکور .

28. ارسال نمرات مستمر برای اولیاء محترم و برگشت نمرات پس از رویت اولیا و امضاء به مجتمع .

29. تشکیل جلسه شورای دانش آموزی .

30. تشکیل جلسه شورای دبیران در خصوص امتحانات نوبت اول و برنامه ریزی و نظر خواهی .

31.  تهیه برنامه امتحانات ترم اول .

 

 

32. پیگیری زمانبندی دروس کلاسها جهت ترم اول .

33. برگزاری جلسه نمایندگان کلاسها و تقدیر و تشکر از نماینده های موفق .

34. برنامه ریزی جهت طراحی سوالات و اعلام دروس هر همکار با تنظیم ابلاغ .

35.  دریافت سوالات از همکاران و تکثیر آنها جهت ترم اول .

36.فضا سازی جهت امتحانات و زدن شماره روی کارتهای مخصوص و دادن شماره به دانش آموزان جهت مشخص بودن جا و مکان دادن هر فرد .

37. اجرای آزمونهای ترم اول به تفکیک کلاس و طبق شماره های اعلام شده به هر فرد.

38. آماده سازی نمرات ترم اول و دریافت ازهمکاران محترم .

Powered by: ChabokSoft